Denizli Beş Yıldızlı Termal Otellerin Listesi

Adempira Thermal &Spa Hotel
Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak No:5 Pamukkale /Denizli

Colossae Termal Otel 
Karahayıt Mah. Pamukkale-Denizli

Karahayıt Doğa Termal Otel
Karahayıt Mah. 147 Seyir Sokak No: 9/1 Pamukkale/Denizli

Ankara — Şifa Hayat Suyu Kaplıca Oteli

Kaplıca Tesisinin Adı :  Şifa Hayat Suyu Kaplıca Oteli
Kaplıca Tesisinin  Sahibi/İşleticisi :Aneks İthalat İhracat Turizm Ticaret A.Ş
Kaplıca Tesisinin Adresi :Yenice Mah. Namık Kemal cad. No:41 Kızılcahamam/Ankara

Kaplıca Tesisinin Ruhsat Tarihi: 08/09/2011
Kaplıca Tesisinin Ruhsat Nosu: KT.06.009

 

Kaplıca İşletme İzni Hangi Kurum Tarafından Verilir.


16.04.2010 tarihinden önce Kaplıca İşletme İzinleri doğrudan Sağlık Bakanlığınca verilmekteydi. 24 Temmuz 2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kaplıcalar Yönetmeliğinin değişik (RG-16/4/2010-27554) 22 nci maddesi gereğince kaplıca tesislerine işletme izni Tesisin bulunduğu İlin Valiliğince verilmektedir.

İşletme İzni ve Gereken Belgeler (Değişik başlık: RG 9/12/2004-25665)

Kaplıcalar Yönetmeliği
Madde 22 — (Değişik: RG 9/12/2004-25665)   

Tesisin kurulmasını müteakip, işletmeci tesisini tamamladığını valiliğe yazı ile bildirir. Valilikçe tesisin uygunluğunun belirlenmesi için inceleme ve tespit kurulu görevlendirilir. Kurulca tesisin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun belirlenmesi halinde, tedavi amaçlı kullanım yerlerinden örnekler alınarak aşağıdaki belgeler istenir.

Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri Nelerdir

Balneoterapi bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluşturulur. Bu bölümde uygulanacak olan balneoterapi yöntemlerine uygun olarak gerekli birimler yer alır.

Banyo uygulama birimleri;
a) Termal tedavi havuz/havuzları,
b) Sıra banyoları (küvetler),
c) Lokal banyo aygıtları (ekstremite, oturma banyoları vb.),
d) Tedavi duşları,
e) Egzersiz havuzu,

Kaplıca Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılmaktadır

Kaplıca tedavileri sırasında doğal tedavi unsurlarının tıbbi değerlendirmesine göre aşağıdaki yöntemler kullanılır.

Balneoterapi: Banyo kürleri, içme kürleri, inhalasyon kürleri, peloidoterapi ve diğer balneoterapi yöntemleri,

Klimaterapi (İklim Tedavisi): Açık hava banyoları, arazi kürleri, helioterapi ve diğer klimaterapi yöntemleri,

Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada kullanıldığı yöntem,

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Elektroterapi, egzersiz tedavileri, ergoterapi, masaj ve diğer yöntemler,

Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavisi yöntemi,

Kaplıca ve talassoterapi tesislerinin türleri nelerdir

 Kaplıca ve talassoterapi tesislerinin türleri şunlardır:

Kaplıca tesisi: Kullanılan termal veya mineralli suyun veya peloidin niteliğine göre oluşturulmuş, bünyesinde termal tedavi havuzu ve sıra banyoları veya peloidoterapi birimleri ve tipine göre inhalasyon veya içme kürü birimleri bulunan tesistir.

Talassoterapi tesisi: Bünyesinde talassoterapi tedavi havuzu ve sıra banyoları ile doğal, inhalasyon, yosun, peloidoterapi, helioterapi gibi talassoterapi uygulama birimleri bulunan tesistir.

Kaynak : Resmî Gazete Tarihi: 24.07.2001 Resmî Gazete Sayısı: 24472 tarihli Resmi Gaztede yaımlanan Kaplıcalar Yönermeliği

Kaplıca Sözlüğü


Kaplıca:
Doğal termal su veya termomineralli su ortamlarının halkın hizmetine sunulduğu tesisleri,

Doğal Tedavi Unsuru: Kaplıca tedavisinde kullanılan toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurları,

Kaplıca Tedavisi: Doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemini,

 Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemini,

Balneoterapi: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanımını,

Klimaterapi (İklim Tedavisi): Hava sıcaklığı, nemi, rüzgar şiddeti ve hızı, güneş ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik, dozlanmış, kür tarzında uygulanmasını,

Tesislerine ait bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığının "https://kaplica.saglik.gov.tr/#"adrsindeki web sayfası ile Tesislere ait web sayfasından/sayfalarından yararlanılarak düzenlenmiştir.